• REKLAAM AVALEHELE 0001
  • REKLAAM AVALEHELE 0002
  • REKLAAM AVALEHELE 003

LAMEKATUS

Lamekatuse all mőeldakse katust, mille kalle on 5% ja väiksem. Lamekatuse kandeelemendiks on horisontaalne vői kalde all olev alustarind ja katteks bituumenpapp vői mőni muu rullmaterjal.

Bituumenrullmaterjale on võimalik paigaldada vanale bituumenkattele, müüritistele, betoon- ja tsementpindadele, puitalusele ja mineraalvillast isolatsiooniplaatidele.

Lamekatused võivad olla nii soojustatud kui ka soojustamata, nii tuulutatavad kui ka suletud. Vee äravool tagatakse kas hoone siseselt või hoone väliselt. Kindlasti tuleb lamekatuseid hooldada ja kontrollida tihedamini, kuna tulenevalt väikesest katusekaldest koguneb mustust ja muid katusekatet rikkuvaid asju katusele tunduvalt rohkem võrreldes kaldkatustega.

 

VIILKATUSED         
Materjalid viilkatustele on mitmes klassis, alates soodsa pleki kuni eriti luksuslike kivideni ja ka hinnad on väga erinevad sőltuvalt materjalist ja tema elueast. Kivikatus ja eterniit on mőnevőrra raskem plekk-katusest ja bituumensindlist ja seega tuleb sellega arvestada katusekonstruktsioonide valmistamisel .Vana maja puhul tuleb spetsialistidel hinnata sarikate ja katusekonstruktsioonide tugevust ja vajadusel tugevdada seda. Kivikatuste ja bituumensindlite vastupidavus on eriti pikaajaline. Plekk-katuste eeliseks on tema vähene kaal ja ka paigalduskiirus. Eterniidi (asbestivabade kiudtsement-laineplaatide) eeliseks on kerge paigaldus,hea vastupidavus ja soodne hind.

 

HÜDROISOLATSIOON

Hoonete puudulikult vői ebakvaliteetselt soojustatud piirdekonstruktsioonid on peamine soojakadude allikas, kuna soojenenud őhk liigub läbi lae-, katuse- ja seinakonstruktsioonide välja - toimuvad soojalekked. Samas on oluline ka välismőjude toime - tuul ja niiskus vähendavad halvasti soojustatud konstruktsioonide soojapidavust - nii suurenevadki küttekulud ja hoone amortiseerub kiiremini, kuna piirde- ja kandetarindid ei ole piisavalt kaitstud ilmastiku ja niiskuse eest.